Navigácia

Naši partneri

  

       

           

           

              

Foto školy

Dátum, čas, zvonenie

Štvrtok 17. 1. 2019

Kalendár

Novinky

 • Termín: 23. 01. 2019 - 28. 01. 2019

  Miesto konania: Západné Tatry - chata Oravice

  Pristavenie autobusu: 23. 01. 2019 o 8.00 hod. - Hypermarket TESCO - parkovisko, Panónska cesta 25, Bratislava

  Príchod (predpokladaný): 28. 01. 2019 o 18.30 hod. - Hypermarket TESCO - parkovisko, Panónska cesta 25, Bratislava

  Pedagogický dozor: Mgr. Dušan Štancel 0944 348 448

  Mgr. Dana Gálová 0905 245 855

 • Žiaci 1. a 2. ročníka odboru manažment regionálneho cestovného ruchu, v rámci predmetu dejiny kultúry, si dňa 14. 12. 2018 prezreli výstavy v priestoroch GMB. V prvej, v Mirbachovom paláci, si prezreli výstavu prác českého maliara Josefa Ladu. Žiaci mali možnosť vidieť autorovo humorné zobrazenie českej dediny, krajiniek, momentálne aktuálne obdobie Vianoc, ilustrácie detských kníh a jeho asi najznámejšie ilustrácie Haškovho vojáka Švejka. V Pálffyho paláci si prezreli výstavu keltského osídlenia /oppidum/ na území Bratislavy, k učivu o praveku a prešli „Pasážou“ od výtvarníka Mateja Kréna pozostávajúcou z 15 000 kníh, ktoré spolu so zrkadlami vytvárajú ilúziu nekonečného priestoru a ľudského poznania. Okrem výstav boli žiaci oboznámení o historických objektoch cestou k budovám galérie.

 • Dňa 24. 12. 2018 sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré budú trvať do 07. 01. 2019. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 8. januára 2019 podľa riadneho rozvrhu.

  Želáme všetkým študentom , pracovníkom, rodičom a priateľom školy krásne vianočné sviatky a úspešný štart do roku 2019.

 • Zahraj si o 10 bluetooth reproduktorov a 7 bluetooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre. Získaj pre niekoho skvelý darček alebo si výhru jednoducho nechaj pre seba.

  Termín súťaže: 8.12.2018 – 17.12.2018.

  http://bit.ly/kviz-isic-euro26

  TUNE UP!!! Tu nájdeš podmienky súťaže - goo.gl/3Jj8SH
  Poskytovateľom výhry je Združenie CKM SYTS.

 • Dňa 6. novembra 2018 sa tím prváčikov z našej školy pod vedením RNDr. Magdalény Hesskovej zúčastnil oblastného kola PIŠQWORIEK na súkromnom gymnáziu Mercury. Tím súťažill v zložení: kapitán: Alexandra Jančovičová; členovia: Kevin Németh, Natália Rozborová, Vanessa Morávková, Nikolett Kohelová a náhradník Benjamín Turek.

  I keď sme nevyhrali žiaden zápas, nejaké bodíky sme uhrali, prežili sme zaujímavý deň a o rok si to radi zopakujeme.

 • Dňa 29. novembra 2018 sa konala na Vajnorskej ulici v Stredisku kultúry "Burza práce a informácií", organizovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, na ktorej sa prezentovala aj naša škola.

 • Žiaci 2. A triedy absolvovali dňa 21. 11. 2018 exkurziu v malokarpatskom meste PEZINOK v rámci predmetov tovaroznalectvo, dejiny kultúry a cestovný ruch.

  Návštevou Malokarpatského múzea a prehliadkou starej časti mesta, získali poznatky o prvej písomnej zmienke mesta, pôvodne baníckeho, pod názvom „terrra Bozina“, o štatúte slobodného kráľovského mesta, o rozvoji vinohradníctva, stavbou mestských hradieb, historických klenbových pivníc, slúžiacich na výrobu a skladovanie vína, rôznych nástrojov používaných pri pestovaní a výrobe vína.

 • 16.30 hod. - Výbor ZRP

  17.00 hod. - triedne schôdzky (kmeňové učebne tried)

 • Naši štvrtáci sa vrátili z medzinárodného veľtrhu cvičných firiem ako víťazi.

  CF Friendlylab získala pod vedením Ing. S. Přibylovej

  2. miesto v kategórii „Najlepší slogan“.

  V konkurencii 42 cvičných firiem zo 4 krajín je to krásny úspech, k čomu im srdečne gratulujeme.

 • Naši žiaci sa zúčastnili 20. ročníka Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2018 s prezentáciou dvoch firiem. Firma Biolly, s.r.o. – zameraná na výrobu mydla, pracích prostriedkov, éterických olejov a parfumérskych prípravkov. Predmetom činnosti druhej firmy sú služby, súvisiace so starostlivosťou o zvieratá - Friendlylab, s.r.o.

  Na veľtrhu si mohli žiaci vyskúšať v kontakte so zákazníkom, čo sa naučili v simulovanom prostredí v predmete Cvičná firma. Tento predmet patrí k formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou, podporuje ekonomické a právne vedomie našich žiakov prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a odbornej prípravy. Veľtrh poskytuje našim žiakom tiež komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady a nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy.

Novinky

 • Stredná odborná škola podnikania
  Strečnianska 20, 851 05 Bratislava
  IČO školy: 17327717
  Kód školy: 616301

  Riaditeľka školy: Ing. Nadežda LEDEREROVÁ (riaditel@sosznieba.edu.sk)

  Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Dana GÁLOVÁ (zastupca@sosznieba.edu.sk)

  Sekretariát riaditeľky školy: Iveta REŠKOVÁ (skola@sosznieba.edu.sk)

  Vedúca ekonomického úseku: Jana POLOMSKÁ (dos@isternet.sk)

  Výchovná poradkyňa: Mgr. Dana GÁLOVÁ
  (dana.galova@outlook.sk)

  PhDr. Eva MOCHLÁROVÁ - kontaktná psychologička v rámci spolupráce s CPPPaP, Švabinského 7, Bratislava

  kontakt na administrátora stránky: adminsospod@centrum.sk
 • + 421 2 63830484 - sekretariát
  + 421 2 63829618 - vrátnica

Fotogaléria